CATALOGUS -- Bloemen- en plantencentrum Verstraeten BVBA Small_logo


Categories : show

Home > Hoe gebruik ik deze catalogus ?

Hoe gebruik ik deze catalogus ?


DEZE ON-LINE CATALOGUS BEVAT MEER DAN 1.500 PLANTENNAMEN,
EN MEER DAN 3 000 FOTO'S ! !
 • U kan deze on-line catalogus op volgende manieren raadplegen:

 • Klik in de linkerkolom onder 'Zoeken' op 'Alfabetische lijst': dan verschijnt in de linkerkolom onder 'Zoekresultaten' een lijst van 'Algemene informatie over ....' waarin u de specifieke informatie over die plantengroep kan opvragen; daaronder volgt een alfabetische namenlijst van alle planten (en materialen) die in de catalogus zijn opgenomen.

  Plantennamen staan steeds geordend volgens hun LATIJNSE NAAM; alleen voor FRUIT wordt hiervan afgeweken: Appel-varieteitsnamen worden voorafgegaan door 'Appel'; peren door 'Peer', enz.
  Klikt u op een van deze namen, dan verschijnt in het midden van uw scherm de desbetreffende plant (of materiaal), veelal met foto, beschrijving, de kenmerken, en een blokje met de maat (maten) en de verkoopprijs (prijzen), U kan hier eveneens artikels toevoegen aan uw winkelkarretje. Bovenaan links ziet u tot welke plantengroep de gekozen plant behoort, en rechts bovenaan kan u ofwel naar de vorige of volgende plant in die groep gaan, ofwel de groep aanklikken waartoe die plant behoort, dan krijgt u in alfabetische volgorde alle kleine afbeeldingen van die groep te zien, waaruit u dan weer eventueel een plant kan kiezen.


 • Wanneer u bovenaan links onder 'Zoeken': 'Volgens categorie' aanduidt, verschijnen in de linkerkolom, onder 'Zoekresultaten' de hoofdgroepen (categorieen) waarin wij ons plantenaanbod hebben ingedeeld. Door een van deze hoofdgroepen aan te duiden, krijgt u een overzicht van deze groep, met eveneens alle kleine afbeeldingen van de tot die groep behorende planten (of materialen). U kan vervolgens een van deze planten aanduiden, waarop alle informatie over die plant verschijnt.

  LET OP: de categorie 'Gewone sierstruiken' bevat zeer veel planten, het kan dus enige tijd duren - afhankelijk van uw PC en internetverbinding - vooraleer alle kleine plantenfoto's (thumbnails) zijn opgeladen!!

 • Wanneer u linksboven onder 'ZOEKEN' op 'Uitgebreid zoeken volgens kenmerken' klikt, verschijnt er een scherm waarop u alle gewenste kenmerken van de te zoeken plant(en) kan aanduiden. Nadat u daarna onderaan op 'ZOEK' gedrukt heeft, verschijnt een selectie van alle planten welke aan de gevraagde kenmerken voldoen. Let op: bij het opgeven van te veel kenmerken, of het aanduiden van onverenigbare kenmerken, zal dit geen enkel resultaat opleveren.... Beperk in dit geval het aantal gevraagde kenmerken.

 • U kan ook op 'Op naam zoeken' kiezen: in het witte vakje typt u de naam (of een gedeelte ervan) in van de plant die u zoekt. Dit mag zowel de nederlandse als de latijnse naam zijn; druk daarna op 'zoek' en in de linkerkolom, onder 'ZOEKRESULTATEN' zullen alle plantennamen verschijnen waarin de door u ingegeven naam voorkomt, hieruit kan u dan weer uw keuze maken. Voor FRUIT soorten geeft u best de nederlandse naam in. Zo zal u na het ingeven van vb:'Appel' alle appelrassen te zien krijgen, geeft u 'Jonagold' in, dan krijgt u alleen dit appelras te zien. Geeft u de latijnse naam voor appel = 'Malus' in, dan krijgt u zowel de sierappels, als de als fruit bedoelde appels in de linkerkolom te zien, maar bij het ingeven van 'Malus Jonagold' komt men eveneens direct bij dit appelras terecht!- Het gebruik van de aanhalingstekens zoals in dit voorbeeld, is bij het zoeken niet nodig.

 • Site design AD/Micro